متن خداحافظی ۳ ساله گلاره عباسی از دختر خاله اش

خداحافظی ۳ ساله گلاره عباسی از دختر خاله اش در اینستاگرام خود :

سه روز پیش سومین سالگرد پر کشیدن نزدیک ترین رفیقمه .دختر خاله ی نازنینم یک روزی یک جایی همو می بینیم و از همه ی تنهایی بدون تو برات می گم .زود و دیر گذشتنش را نمی دانم و فقط سخت گذشتن همه ی روزهایی که نبودی را می دونم خیلی دلتنگ تو هستم یا من بیام یا تو بیا …… این عکس را در اینستاگرام خود منتشر کرده است و می گوید که ۳ سال است که آن را از دست داده ام و دیگر ذوق و شوقی برای زندگی ندارم.

عکسی که در اینستاگرام خود وارد کرده است :

گلاره عباسی

منتشر شده در تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۵
,