متن حکم اعدام برای مدیر عامل به علت تجاوز به منشی خود

مدیر عامل شرکتی که در زمینه وام کار میکرد پس از از استخدام یک منشی به او تجاوز کرد

از زبان منشی:

بعضی از مواقع میدیدم که تعدادی از خانم ها که به اتق مدیر میروند وقتی بیرون می ایند به او فحاشی یا اینکه ناراحت و عصبانی هستند اما اطلاعی نداشتم که موضوع بر چه قرار است تا اینکه یک روز به من گفت که یکم بیشتر بمانتا کار های عقب مانده را انجام دهیم بعد از ساعتی مرا صدا زد و به اتاق خود خاست اما وقتی وارد اتق شدم به من حمله کرد و مورد تجاوز قرار داد قصد فرار داشتم اما نتوانستم .

دختر جوان بعد از شکایت به پزشک قانونی فرستاده شد و بعد از ان اقای بابک را که مدیر شرکت بود را دستگیر کردند.

بابک اول این موضوع را طوری بازگو کرد که او نیز برای این کار راضی بوده است اما بعد به حقیقت دهان باز کرد و اعتراف کرد

وی در دادگاه اسلامی تهران مورد محاکمه قرار گرفت و برای او حکم اعدام را قرار دادند.

gytry

منتشر شده در تاریخ: ۵ تیر ۱۳۹۵
,