متن حکایت همانی هستی که همه می‌گویند؟

حکایت همانی هستی که همه می‌گویند؟ :

این بار حکایت همانی هستی که همه می‌گویند؟ را می توانید در سایت تفریحی چمدون ببینید و استفاده کنید 🙂

روزی شیخ جعفر شوشتری را دیدند که در کنار جویی نشسته و بلند بلند گریه می‌کند.

شاگردان شیخ، با دیدن این اوضاع نگران شدند و پرسیدند: «استاد، چه شده که این‌گونه اشک می‌ریزید؟ آیا کسی به شما چیزی گفته؟»
شیخ جعفر در میان گریه‌ها گفت: «آری، یکی از لات‌های این اطراف حرفی به من زده که پریشانم کرده.»
همه با نگرانی پرسیدند: «مگر چه گفته؟»
شیخ در جواب می‌گوید او به من گفت: «او به من گفت شیخ جعفر، من همانی هستم که همه در مورد من می‌گویند. آیا تو هم همانی هستی که همه می‌گویند؟! و این سئوال حالم را عجیب دگرگون کرد.»

منبع : مجله تفریحی بیتوته

منتشر شده در تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
,