متن حمله سرد به سرنشینان یک قطار در اتریش

حمله سرد به سرنشینان یک قطار در اتریش :

یک پلیس اتریشی اعلام کرده است که فردی مسلح با سلاح سرد به سرنشینان یک قطار یورش برده است و بنابراین گزارش این فردی که مسلح با سلاح سرد بوده است بیماری و اختلال روحی و روانی داشته است و روان و رنج زیادی به سر می برده است و به گزارشی که به دست سایت تفریحی چمدون رسیده است و به گزارشی که میزان پلیس اتریش از زخمی شدن دستکم ۲ نفر را خبر داده است و فرد مهاجم در ایستگاه روئتیس در واقع و در مرز میانی سوئیس و اتریش گرفته شده و بازداشت شده است.

نقل خبر توسط سایت تفریحی چمدون

منتشر شده در تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
,