متن حساسیت نوزاد به پوشک

حساسیت نوزاد به پوشک :

پوشک یکی از وسایل ضروری برای کودکان می باشد و یک وسیله ضروری برای هر کودک می باشد و ما افراد بزرگ هم به این نیاز داریم و چرا که تنها نوزاد را به پوشک نیاز داشته باشد کودکان حداقل در یک ماه به ۵ مامی و یا وسایل های دیگر نیاز دارد و برای همین است که بعضی مواقع در ران های نوزاد به دلیل حساسیت نوزاد به پوشک قرمز می شود و یا دانه های ریزی به وجود می آید اثر آن پوشاک می باشد.

گاهی در مواقعی مصرف قارچ (کاندیدا) عفونت می‌یابد که نشانه بارز این نوع عفونت، ضایعاتی است به شکل نقاط کوچک قرمز رنگ که از ناحیه اصلی بثورات فاصله ارند و بثورات ماهواره‌ای نامیده می‌شوند.

و بعضی مواقع چین‌های پوستی (مثل چین‌های باسن و بالای پا) دچار بثورات پوشک نمی‌شوند ولی دچار عفونت قارچی می‌شوند. هر چند ممکن است برای درمان عفونت قارچی به تجویز دارو توسط پزشک نیاز باشد.

 

منتشر شده در تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
,