متن جن چیست ایا واقعی است؟

جن به موجودی عیر قابل دید گفته میشود و به صورت علمی به موجودی ماوراطبیعی را جن مینامند.

جن یک موجودی است که اسم ان در قران بار ها تکرار شده است واین که این موجود داشته است یا نه این کتاب مسلمانان ان را تثبیت میکند به یک روایت از واقعه کربلا این است که وقتی امام حسین در واقعه کربلا بوده است یک لشکر جن از او میخواهند که به او کمک کنند ولی امام حسین انها را رد کرده بوده است.

به نقل از استاد طباطبایی جن ها هم تعدادشان از انسان ها بیشتر است هم عمر انها بسیار زیاد است

طبق گفته ی یکی از کتاب های مربوطه جن ها شباهت زیادی با انسان ها دارند مثلا احساس دارند درک دارندو….

در دین اسلام مسلمانان بر این باورند که جن ها هم مثل انسان ها پیامبر بر انها نازل شده است که این را کتاب مسلمانان تایید میکند.

ولی در عالم مسیحیت بر این باورند که اجنه همان شیطان یا ابلیس است .

جن در باور ایرانی ها این است که با تولد هر انسان یک نوزاد جن هم بنیا میاید و در تهران قدیم بسیاریاز مردم با حضور جن در خرابه ها  و اب انبار ها وحمام ها سخن میگفتند.

uiyui ujyugh

منتشر شده در تاریخ: ۲ تیر ۱۳۹۵
,