متن جذب پاددوانی هم از بین رفت و منتفی شد

جذب پاددوانی هم از بین رفت و منتفی شد :

به گزارش ورزش ۳ و به نقل از چمدون که لئوناردو هنوز قرار داد خود را که با سپاهان دارد فسخ کند و این باشگاه حاضر نیست که بدون پول و رضایت نامه از خیر و تلاش این بازیگن دست بردارد و بگذرد و در روز های که استقلال به بی پول برخورد کرده است و بابت رضایت نامه پادووانی پرداخت کند و جذب این بازیکن تا حد زیادی منتفی به نظر می رسد و به نظر می رسد که آبی ها باید به سراغ گزینه دیگری در خط دفاع بروند و در این صحبت های که در مورد جذب هادی عقیلی هم در رسانه ها متشر شده است و باید دید که این موضوع تا چه حد جدی می باشد.

منبع : بیتوته

منتشر شده در تاریخ: ۸ شهریور ۱۳۹۵
,