متن جاده دیدنی و بسیار زیبای چالوس

جاده چالوس که یکی از قدیمی ترین جاده های ایران است.این جاده یک زیبایی خاصی دارد که گردشگران زیادی را به خود جذب میکند این جاده در سال ۱۳۱۲ بهره برداری شد جاده چالوس را یکیاز خطرناکترین جاده های ایران است باز هم با این وجود کسی از دیدن او صرفه نظر نمیکند.

rf tgg  rg tgdttr ed esf fgdfg tgdg gh j rr

منتشر شده در تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۵
,