متن تکنیک روابط خانواده

رسول اکرم صلی الله علیه و آله در کلامی انسان ها را این گونه معرفی کرده است: «النّاسُ مَعادِنُ، کَمَعادِنِ الذَّهَبِ والفِضَّهِ؛ انسان ها معدن هایی همانند معدن های طلا و نقره هستند».

از این حدیث در می یابیم همه انسان ها ارزشمند هستند. هر کس به شخصیت خویش احترام می گذارد و خویشتن را دوست دارد، همچنین، از خواسته های اوست که دیگران هم شخصیت و منش او را ارج بگذارند.

براین اساس، زن و شوهر باید حرمت یکدیگر را حفظ کنند و همواره با هوشیاری کامل، از به کار بردن هر لفظی که با شأن انسانی طرف مقابل سازگار نیست، به شدت بپرهیزند، خواه در محیط خانه باشد یا در مهمانی.

باید توجه داشت که احترام به همسر، نشانه بزرگی شخصیت و فهم و درایت خود انسان است؛ چنان که بی احترامی به او، از شخصیت ضعیف و ناسالم فرد حکایت می کند.

با رعایت احترام متقابل همسران، رشته محبت در میان شان استوار تر و پیمان زناشویی با دوام تر خواهد شد. بدین ترتیب، بسیاری از کدورت ها و درگیری ها به آسانی از بین می رود؛ چرا که بیشتر بحث و جدال های لفظی و فیزیکی در محیط خانوادگی، هنگامی شروع می شود که حرمت و احترام  میان زن و شوهر از بین رفته باشد.

حضرت صادق علیه السلام از پدر بزرگوار خویش چنین نقل کرده است: «هر مردی که ازدواج کرد، باید همسرش را گرامی و محترم بشمارد ».

حضرت صادق علیه السلام خود فرموده است: «هر ز

نی که به شوهرش احترام بگذارد و به او آزار نرساند، خوشبخت و سعادتمند خواهد شد».

منتشر شده در تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
,