متن تفاوت عشق واقعی و وابستگی

ایا عاشق همسرتان هستید یا فقط به او وابسته شده اید :موضوعی است که فکر مردم مخصوصا جوانان را با خود درگیر کرده است .

بین دوست داشتن و وابستگی تفاوت های زیادی هست مثلا شما به یک کار وابسته شده اید ولی ممکن است ان را اصلا دوست نداشته باشید .برای مثال میتوان یه یک فرد بیمار به احتیاد را مثال زد این فرد بیمار اصلا دوست ندارد که بیمار باشد ولی به مواد مخدر وابسته شده است .مردم باید فرق بین دوست داشتن و وابستگی را کاملا درک کنند  تا زندگی خوبی برقرار کنند.

love

وقتی عاشق هستید شما به دنبال خوش حال کردن طرف مقابل هستید نه مشاجره وبحثی که باعث نا رضایتی ان شود فرد عاشق دنبال این نیست که چه کسی بیشتر احساس ود را بروزمیدهد او دنبال خوشنودی عشقش میجنگد.221

ولی وقتی به طرف مقابلتان وابسته شده باشید دنبال خوش نودی خودتان هستید و همیشه مواظب او هستید و او را کنترل میکنید که اورا از دست ندهید .اگر شما را خوشنود نگه دارد بااو خوب هستد ولی اگر نه از دست او عصبانی میشوید واین ها نشانه وابستگی است.

heavenly_love

عشق شما را از هوای نفستان دور میکند ولی وابستکی ما را با هوای نفستان درگیر میکند.

منتشر شده در تاریخ: 25 خرداد 1395
,