متن تعیین زمان مرگ با بو

طی تحقیق های به وجود امده انسان در نزدیکی به مرگ از بدن یک بو از خود خارج میکند که نشان میدهد که چه مقدار دیگر زنده میماند این موضوع را بین حیوانات نیز برسی کرده اند که این امر را ثابت میکند.

این بو به این دلیل میباشد که سلول های مرده در پوست زیاد میشود واین بو را میدهد.

اما به دلیل اینکه انسان ها خیلی متوجه این موضوع نمیشوند این است که انسان ها رایحه های خوش بو کننده زیاد مصرف میکنند و این موضوع را برای انها پنهان میکند.

ftu

منتشر شده در تاریخ: ۶ تیر ۱۳۹۵
,