متن تصویر گربه پرشین که نژاد اصل اریایی دارند

گربه پرشین یکی از گربه های اصیل است که قیمت بالایی دارد و مشتریان زیادی دارد چون گربه کمیابی است.

rtt

yfyfd tfyyd tydytd ydyd۰۰۰ ggdfyd fyfyyd serrs esersrs retst rtdrrt rtrt trtte

منتشر شده در تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۵
,