متن تصاویر زیبای تولدت مبارک

و تو در هیاهو چه شادمانه خاموش کردی آخرین شمع را

و من در سکوت چه عاشقانه گفتم تولدت مبارک

fdgdfvgd dfgdfvgd dgdxfgd

gdfgrrsfg dgdxgd gdgdg dgxgfv dgdfbd sdcs dsda dfsdf dfgsdfs fgdfbvgd

منتشر شده در تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
,