متن تصاویر زیبای ایران و مردمان در سالهای گذشته

مردمان ساده زیست قدیم که چطور به سادگی زندگی میکردند و با هم  و در کنار هم مشغول کار بوده اند میتوان از این مردمان الگوی خوبی برداشت.پس بیایید درس بگیریم.

ffuuu tyuyu yuyfguhj ihukih ukjg ukhuk khuukh tft yfyhfy yufyy uyffy tyftyf fyfy ufyuy fuufyuy

منتشر شده در تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۵
,