متن تصاویر برجسته امام خمینی {ره}

فرد بزرگ انقلاب اسلامی امام خمینی که توانست این مملکت را از دست مزدوران نجات دهد و به ایران سرو سامان دهد

uyujt yhthth 6yur6th y6656y 6uy6y6 6575 76765 676756 67545 456456 456456545565 uu7yuj

منتشر شده در تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۵
,