متن تصاویری از ورزشکار رزمی بروسلی معروف

بروسلی یکی از رزمی کاران بود که خود صاحب سبک خود بود روحش شاد

grdfgdgfd ee dfsef rgds sefsef fgsdf

sdfsf

gfd esdfsf gdgd sdgfds ertere

gtrtrr

efsf fsef trddsf grdgrds

منتشر شده در تاریخ: ۶ مرداد ۱۳۹۵
,