متن تصاویری از معجزات الهی

معجزه هایی از خداوند متعال که با تتصویر قابل رویت هستند برای شما تا از قدرت خدای مهربان را دریابید.

tutyt yrdty tyftyh hfty ut6utu

منتشر شده در تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۵
,