متن تصاویری از مرحوم جهان پهلوان تختی

جهان پهلوان تختی مردی که کل ایران را بعد از مرگش عزادار کرد تختی یک الگو از جوانمردی بین مردم بود پهلوان تختی مرد افتخار افرین ایران که برای ایران افتخارات خود را هنوز بر جای دارد.

fesf

fsfsf

fjghj ghjghjgh jhygjg

yhygy

tytyhf

hfhfgh

htfgh

sd gg gd

fff gggd fsf dsse

منتشر شده در تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۵
,