متن تصاویری از شتر مرغ و مزایای آن

شتر مرغ در ایران خیلی باعث اهمیت است زیرا از نوک ناخن شتر مرغ استفاده میشود تا موی روی بدن او .حیوانی بسیار مفید است کمی قیمت ان بالا است چون خواص بالایی دارد.برای نگه داری از شتر مرغ باید مکان و تجهیزات مرفعی داشت نگه داری ان کمی سخت است و برای نگه داری از این نوع مرغ باید فیلتر ها و فاکتور های زیادی گذراند تا خودمان ضرر نکنیم.پرورش شتر مرغ سود بسزایی دارد و به خاطر اینکه تعداد اندکی از افراد توانایی انجام این کار را دارند کمی قیمت محصول به دست امده بالا است و برای پرورش دهنده بسیار خوب است.

ttyty rrtgr srfr 44 4444

منتشر شده در تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۵
,