متن تصاویری از دیوار زیبای مهربانی که عطوفت مردم را نمایانگر است

دیوار مهربانی یک ایده ای جالب بود که توانست بیشتر به مردم کمک کند که کار خیرانجام دهند بی انکه هزینه ای را بپردازند و برای افراد نیازمند نیز تاثیر بالایی داشت

4354 454543 35343 54544 344445 rgdgt tytfhfh rttrdg trtdrt hfgh juhjy tytytf tytgfy

منتشر شده در تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۵
,