متن تصاویری از خودرو خاطره ها{پیکان}

پیکان هنوز در خاطره مردم ایران یک خودرو متفاوت و دوست داشتنی است و بسیاری از مردم هنوز سوار این خودرو میشوند

khjm khjhj khjkhm kghjmg tes

rrgdrg

dfgdfg ddgdfg

dgdfgdf

dgdfgfdgr

hjghj hjghjhj hjhgjh

منتشر شده در تاریخ: ۵ مرداد ۱۳۹۵
,