متن تصاویری از بازیگران سینما که در میان ما نیستند

بازیگران محبوبی که همه ما ایرانی ها یاد و خاطره هایی در میان بازی های ان ها داریم یاد و خاطره انها ارامبخش قلبهاست.

655456 yty

ytutyu

ytuytu

rtryry

yuytutuu76

56767

786

665656

656856

865868

منتشر شده در تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۵
,