متن تصاویری از امر به معروف و نهی از منکر پلیس امنیت اخلاقی

پلیس امنیت اخلاقی برای بهبود جامعه و جلوگیری از ناهنجاری های به وجود امده شبانه روز در حال تلاش است .پلیس امنیت اخلاقی برای هر چه بهتر وضعیت اجتماعی جامعه تلاش میکند.

rrdrdrr

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-04-20 05:25:22Z | http://piczard.com | http://codecarvings.comª£ÿQ¾†aƒ

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rgd rrdr rgrdgdg tgrdgd rgfdgdg rtrgdr tgrgrdg

منتشر شده در تاریخ: ۲۳ تیر ۱۳۹۵
,