متن تست هوش آسمان رنگی

تست هوش آسمان رنگی :

احتمالا صورت فلکی دبّ اکبر (خرس بزرگ)، برایتان نامی آشناست. در شکل بالا، بخشی از این صورت فلکی، مشخص است و هر یک از ستاره های موجود در این صورت فلکی، با عددی متناظر شده است. آیا می توانید بگویید بجای علامت سؤال، چه عددی با ستاره مذکور، متناظر است؟

تست هوش دب اکبر

تست هوش دب اکبر

*******

******

****

***

**

*

از چپ به راست، مجموع اعداد متناظر هر چهار ستاره متوالی، عدد ستاره بعدی را تعیین می کند.

منتشر شده در تاریخ: ۶ مرداد ۱۳۹۵
,