متن بی حجابی در خانم ها

چرا بی حجابی ؟

منبع اصلی بی حجابی در یک جا نیست بلکه به خانه وخانواده ورسانه های غیر مجاز و…. برمیگردد.مهم درست کردن این نوع نا هنجاری است که برمیگردد به نوع تربیت فرزندان که از بدو ورود به جامعه باید نوع هنجار اسلامی را برای انها توضیح داد تا با ورود به فضای عمومی دچار مشکل نشود و بتواند تصمیمات  درست در مورد نوع حجاب خود داشته باشد.

از این رو ما میتوانیم با مد های اسلامی این موضوع را حل کرد .195886_KnhbUv5k 80620-245219-1404203215 IMG08521877 41271_615 0.875486001310960102_irannaz_com 218787807512756405201 55402

منتشر شده در تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
,