متن بیوگرافی مریم کاویانی

بیوگرافی مریم کاویانی :

مریم کاویانی در ماه تیر سال ۱۳۴۹ در شهر اهواز چشم به جهان گشود و مدرک کارشناسی و ارشد پرستاری خود را گرفته است و برای اولین بار در سال ۱۳۸۹ به دعوت آقای نادر مقدس و افسانه منادی ایفای یک زمان کمی ایفای نقش کرده است و در فیلم (( رویای جوانی )) را به عهده گرفته است و این چنین قدم به دنیای هنر گذاشته است.

خانم کاویانی در فیلم های مانند (( اسپاگیتی در هشت دقیقه در سال ۱۳۸۴ )) و ((هوو در سال ۱۳۸۴ )) و ((پایان راه در سال ۱۳۸۵ )) و ((مانا در سال ۱۳۸۷ )) و ((زمهریر در سال ۱۳۸۸ )) و ((اخراجی ها ۳ در سال ۱۳۸۹ )) و (( رسوایی در سال ۱۳۹۱ )) و (( دلتنگی های عاشقانه در سال ۱۳۹۱ )) و ((معراجی ها در سال ۱۳۹۲ )) و (( شاید یک معجزه در سال ۱۳۹۳ )) در این فیلم ها ایفای نقش کرده است.

و سریال های که در آن ایفای نقش کرده است : (( او یک فرشته بود در سال ۱۳۸۲ )) و (( روز رفتن در سال ۱۳۸۵ )) و (( به دنیا بگویید بایستد در سال ۱۳۸۵ )) و ((روزگار قریب در سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ )) و ((پنجمین خورشید در سال ۱۳۸۸ )) و ((دار و ندار در سال ۱۳۸۹ )) و ((فاصله ها در سال ۱۳۹۰)) و ((ویلای من در سال ۱۳۹۱ )) و ((مدینه در سال ۱۳۹۳ )) و ((معراجی ها در سال ۱۳۹۳ )) و ((زمستان گرم  در سال ۱۳۹۳ )) به ایفای نقش پرداخته است.

عکس های خانم مریم کاویانی :

1511271532353469 1511271532348782 1511271532349407 1511271532350032 1511271532350813 1511271532351438 1511271532352063 1511271532352844 1511271532358782 1511271532356907 1511271532357532 1511271532348313

منتشر شده در تاریخ: ۵ مرداد ۱۳۹۵
,