متن بیایید برای جمع آوری زباله ها کمک کنیم

ما مردم باید در جمع اوری زباله ها کمک کنیم تا شهری زیبا داشته باشیم بیایید به تفکیک زباله ها کمک کنیم بیایید زباله ها را در جا مکان مناسب قرار دهیم تا الودگی ناشی از انها به خودمان اسیب نرساند.

gsdfs tfhtf fgrgr rgdfgdfs gfdgdfgr gfhdfgd grdfgvdg hrdgd gdfvds gdfdg grdgfd gdrfdgd gdgsdg

منتشر شده در تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۵
,