متن به چه حیواناتی خانگی میگویند

دو نوع حیوان خانگی داریم یک حیوانی که جزو حیوانات خانگی است که انها را حیوانات متداول میگویندمثل سگ .گربه.ماهی اکواریوم ویک نوع حیوان خانکی دیگر داریم که به خاطر جذابیت ان ها را نگه داری میکنندمثل مار .موش.همستر.و…

حیوانات خانگی به حیوانی گفته میشود که با انسان خو گرفت با ان بشود زندگی کرد

اما بیشتر حیوانات خانگی جزو حیوانت متداول را برای نگه داری انتخاب میکنند.

yuyuy yyuy dgg hyi ;;k yguy

منتشر شده در تاریخ: ۶ تیر ۱۳۹۵
,