متن بهترین روش باردار شدن چیست؟

در روش های بار داری بهترین نوع ان روش قدیمی است این روش را اینگونه تشریح میکنند:در این روش زن به پشت خابیده و زانو های خود را به صورت خم باز کرده و مرد به روی زانو نشسته وکمی از وزن خود را روی همسر خود انداخته و رابطه را شروع میکنند.

روش قدیمی یکی از روش های سریع باردار شدن است.

در این حالت واژن به پایین میرود و اسپرم وارد شده سریع بع دهانه رحم وارد میشود.

برای بهتر رسیدن به هدف اصلی مرد باید الت خود را تا انجایی که میشود به واژن نزدیک شود تا میزان مایع انزال کمتری خارج واژن خارج شود

پس از بیرون کشیدن الت میتوان دو طرف الت زن را به طرف هم فشار داده تا مایع از اوخارج نشود.

زن باید ۳۰ دقیقه بعد از رابطه همان طور به پشت خابیده و بهتر است که یک بالشت را به زیر لگن خود گذاشته باشد.

fhghg fgjgy

منتشر شده در تاریخ: ۳ تیر ۱۳۹۵
,