متن درختان بلوط

بلوط به درخت و میوه ان درخت میگویند . که گونه ی متفاوتی از ان در ایران وجود دارد درخت بلوط عمر بسیار طولانی دارد که نزدیگ به دو هزار سال میباشد . این درخت از چوب مرغوبی برخودار است وذغال ان نیز مرغوبیت بالایی دارد.

این درخت از تکثیر طبیعی کاشته می شود به صورت کاشت میوه ان در زمین به صورت کاشت به وسیله سنجاب ها .سنجاب ها برای ذخیره سازی غذا میوه این درخت را در عمق مشخصی از زمین دفن میکند و به دلیل فراموش کردن ان ها بهار ان سال جوانه میزند و رشد میکند.

انواع گونه بلوط در ایران:

دارمازو

یوول

اوری

بلند مازو

سفید مازوyugy tu 354 jkhj

منتشر شده در تاریخ: ۱ تیر ۱۳۹۵
,