متن بزرگ شدن سینه در خانم ها

یکی از راهای بزرگ شدن سینه در بانوان این است که از مواد دارویی استفاده کنند که این روش خیلی کمک شایانی به ان ها نمیکند وخیلی تاثییری نمیکند به همین دلیل ما برای شما یک راه مفید پیش رو میگذاریم ورزش کردن به صورت زیر:

الف) روی شکم بخوابید، زانوهایتان را خم کنید، به طوری که قوزک های پا ضربدری روی هم قرار گیرند. آرنج ها را خم کنید و کف دست ها را (در اطراف بدن و مقابل شانه ها) روی زمین قرار دهید. دست ها را صاف کرده و بدن را بلند کنید، به طوری که روی زانوها و کف دست ها تکیه داشته باشید، چانه را کمی به سمت سینه ها متمایل کنید تا پیشانی روبه روی زمین قرار گیرد، شکم را سفت کنید.
ب) آرنج ها را خم کرده  و کل بدن را یکباره پایین بیاورید. آنقدر پایین نیاورید که  سینه ها به زمین برخورد کند، تا جایی  بدنتان را پایین بیاورید که بازو ها به موازات زمین قرار گیرند.  دوباره خود را بالا بکشید، آرنج ها را قفل نکنید، باید این حرکت را ۱۰ مرتبه انجام دهید، و هرچه جلوتر می رویت تعداد این دفعات را بیشتر کنید.

این کار در بزگ کردن سینه به شما کمک میکند.tttttttttt

 

منتشر شده در تاریخ: ۲ تیر ۱۳۹۵
,