متن بزرگترین موزه زیر آب دنیا

این موزه در مکزیک قرار گرفته و اسم این موزه مظهر امید است{Embodies Hope} که سالیانه افراد زیادی برای بازدید این موزه به ان جا میروند و بازدید کنندگان برای بازدید باید با لباس  مخصوص به زیر اب رفت و تا کنون حدود ۵۰۰ مجسمه در اب قرار گرفته شده است و این طرح ادامه دارد تا تعداد خیلی بیشتری مجسمه در چند منطقه قرار گیرد .مجله اینترنتی چمدون برای شما خوانندگان گرامی تصاویری از این موزه اورده است.

222 2222 3 33 333 33333 4 44 11 111 1111 11111 2 22

منتشر شده در تاریخ: ۴ مرداد ۱۳۹۵
,