متن با ترک سیگار اتفاقات خوشایندی برای شما می افتد

بو را بهتر می فهمید 

بوی سیگار از شما دور خواهد شد و می توانید رایحه های نامحسوسی را که به سختی قابل تشخیص بودند را نیز بو بکشید .

خیلی از کسانی که سیگار را ترک می کنند ,می گویند در عرض هشت روز انرژی بیشتری دارند .با کسب انرژی بیشتر ,فعالیت های بیشتردر طول روز می توانید داشته باشید .وقتی سیگار مصرف می کنید پوست و مو و ناخن انگشتان و لباس هایتان بوی دود سیگار را جذب می کنند .دود سیگار برای غیر سیگاری ها بوی خوشایندی ندارد وقتی سیگار را ترک کنید بوی مطبوع تری خواهید داشت .

مزه را بهتر حس خواهید کرد 

با ترک سیگار غذاها برای تان خوشمزه تر خواهند شد .مزه هایی که چندان با ذائقه تان جور نبودند برایتان خوشایند خواهد شد

انرژی بیشتری خواهید داشت 

خیلی از کسانی که سیگار را ترک می کنند ,می گویند در عرض هشت روز احساس انرژی بیشتری دارند .با کسب انرژی بیشتر ,فعالیت های بیشتری در طول روز می توانید داشته باشید .

صدایتان تغییر می کند 

دیگر آن صدای خش دار و خشن و خلط دار را نخواهید داشت .

کمتر سرفه می کنید و ریه هایتان سالم تر خواهند بود

تنفس بهتر ,عمیق تر و آرام بخش تر ,جزء سریع ترین فواید ترک سیگار هستند .مجراهای ریه تان موقع کشیدن سیگار ,مسدود بودند ,ولی حالا می توانند خون بیشتری دریافت کنند .وقتی ریه هایتان به اندازه کافی خونرسانی شوند ,دیواره ریه ها می توانند تا بیشترین حد ممکن منبسط شده و با هر نفس,هوای بیشتری در خود جای دهند .

بنابر آمار اعلام شده ,خظر مرگ در اثر سرطان ریه در میان مردهای سیگاری ۲۲برابر و در میان زنان سیگاری ۱۲برابر بیشتر از افراد غیر سیگاری است .زمانی که دست از سیگار می کشید ,این خطر حدود ۳۰تا ۵۰درصد کمتر می شود ,اما کاهش این خطر بعد از طی یک دوره ۱۰ ساله بعد از ترک سیگار اتفاق می افتد .

منتشر شده در تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۵
,