متن با اراده قوی غیر ممکن را از بین ببرید

اراده قوی یعنی تسلط بر خود و مقاومت در برابر مشکلات، سختی ها، ناامیدی و شکست ها. اراده قوی موجب تمرکز نیروها می شود و از توجه به حاشیه جلوگیری می کند. اراده قوی موجب تعیین جهت، تلاش های جهت دار برای انجام کار، افزایش انرژی، اجرا و به پایان رساندن کارها و در نهایت دستیابی به هدف می شود.

انسان با اراده قوی کسى است که …

۱- ابتدا در مورد انجام کار مورد نظرش به خوبى فکر می کند بعد تصمیم به انجام آن مى‏ گیرد

۲- داراى هدفى بزرگ است و تا موقعى که به آن نرسیده است، خسته نمی شود و آن را رها نمی کند

۳- مشکلات و موانع به عزم و اراده او لطمه وارد نمی کنند و از پیشرفتش جلوگیرى نمى ‏کنند

۴- او مى خواهد و مى تواند به خواسته خود برسد

اما در مقابل انسان بى اراده اگر چه مى خواهد ولی نمى تواند خواسته هاى خود را اجرا نماید. او با کوچکترین مشکلى از انجام کار، دلسرد و مایوس شده و تلاش جهت تحقق آن را متوقف مى ‏کند.

منتشر شده در تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
,