متن اینطوری به خواسته هایتان میرسید

برای بیشتر رسیدن به خواسته هایتان باید بیشتر اطافیان را به خودتان متمایل کنید.

اگر خواستید با کسی نظرات خود را منتقل کنید تمام عقاید خود را یکجا بازگو نکنید زیرا بسیاری از افراد خیلی زود متقاعد نمشوند بس برای این که ان ها را با نظر خودمان متقاعد کنیم باید جلسات دیگری باان ها بگیریم.

شما وقتی یک نظریهی جدید را باز گو میکنید ممکن است که دیگران در مقابل او جبهه بگیرند برای حل این مساله اما اگر برای رسیدن به تصور ذهنی خود به او کمک کنید او دیگر به این فکر نمیکند که دارد به نظریات شما رسیدگی میکند بلکه اواین ذهنیت را به دست میاره که این همان خواسته خود او است.

شما میتوانید با بیان هدف های خودتان این مبحث را باز کنید برایمثال نظر شما در مورد فلان چیز چیه؟شما بای ان چه راه حلی دارید؟این گونه میتوانید نظر او را در مورد این  کار فهمید یا اینکه بحث وگفتو گو را به هدف خود برسانید.

rfg ljk

منتشر شده در تاریخ: ۳ تیر ۱۳۹۵
,