متن ایا الت تناسلی من نرمال است؟

یکی از مواردی که بعضی از پسران به ان فکر میکنند این است که ایا الت تناسلی من طبیعی است ولی این مساله به خیلی از موارد بر میکردد مثلا سن فرد یا سن بلوغ او برمیگردد برای مثال الت پسر ۲۰ ساله با پسر بچه ۱۲ ساله متفاوت است.

رشد الت تناسلی فرد طبق تمام اعضای بدن او رشد میکند اما بعضی از افراد به صورتی که به ان نگاه میکنند کوچک به نظر می اید واین به خاطر دیدن پاها میباشد و الت را کوچک میبینید .

رشد این قسمت از بدن در هر فردی متفاوت میباشد و کسی نباید سعی در مقایسه کردن خود با برادر یا دوستان خود کند این موضوع برای دختران نیز وجود دارد که ایا سینه هایشان پیش می اید و باز این یک امر طبیعی است و به سن شما و سن بلوغ شما مربوط میشود.

 

منتشر شده در تاریخ: ۱ تیر ۱۳۹۵
,