متن اهرام زیبای مصر باستان هنوز پایدار است

اهرام مصر جزو مقدسات مصریان باستان بوده است و به این بناره ها احترام زیادی قائل هستنداین بناها جزو بناهای تاریخی به حساب می ایند و سالیانه تعداد افراد زیادی برای دیدن به مصر میروند این بنا ها ابعاد خیلی گسترده ای دارد و ارتفاع ان ها بسیار زیاد است این بنا ها استقامت بسیار بالایی دارد و با مهندسی خیلی دقیقی ساخته شده است که مورد تعجب مردم قرار گرفته است.

yyyyyhtfh yyyygfhty ytyhtfh rtrtrg rtgergf wdwsa retrtretr trtrte trtrrr yyhtyhy tyth

اهرام ثلاثه مصر

اهرام ثلاثه مصر

yuhyf yjhjyg

منتشر شده در تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۵
,