متن انواع شلوار کردی زیبا در طرح های مختلف

شلوار کردی در اصل برای قوم کرد میباشد اما به خاطر راحتی ان بسیار طرفدار دارد و بسیاری از مردم ایران و کشور های دیگر از این نوع شلوار استفده میکنند و این نوع شلوار در نوع های مختتلفی وارد بازار میشود.

TRFH FHTF TYTY YUYU FHF

منتشر شده در تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۵
,