متن اموزش مساله جنسی در روابط زناشویی

چگونه مردتان را تحریک کنید:

ماساز پشت: پشت همسر خود را ماساژ دهید

ماساژ احساسی شما همیشه باید با احساس حس رابطه را زیاد کنید

ماساژالت تناسلی شوهرتان شما در بعضی از مواقع باید ات همسر خود را ماساژ دهید بر بعضی از خانم ها این کاررا انجام نمیدهند که این کار میتواند احساس همسر را بیشتر کند.

نکات ارضای زبانی که به این صورت میباشد کهمیتوان با همسر خود به بوسیدن و عشق ورزیدن او را ارضا کنید.

شما میتوانید س ک س به صورت زبانی با همسرتان داشته باشید ولی حتما قبل از ان به تمیزی ان اطمینان حاصل فرمایید.

شما بااین مهارت ها میتوانید شوهر خود را به اوج ارگاسم برسانید و در مواقع قاعدگی یک یار در کنار خود داشته باش.ید.

……………پاینده وپیروز باشید……….

bbb vvvvvvvvvvv

 

منتشر شده در تاریخ: ۲ تیر ۱۳۹۵
,