متن الهام حمیدی درباره پرواز ۶۵۵ خبر داد و تسلیت گفت

الهام حمیدی درباره پرواز ۶۵۵ خبر داد و تسلیت گفت :

خانم الهام حمیدی درباره جان باختگان خبر داد و گفت که من با خانواده آن ها احساس همدردی می کنم متن الهام حمیدی :بیاد جان باختگان این پرواز که ابدی شدند و ابراز همدردی من با خانواده آن ها و بازماندگانش که هنوز بعد از این همه مدت در دریای خلیج فارس حاضر می شوند و به یاد مسافران آسمانی شان می کنند من همیشه عذادار آن ها خواهم بود.

این عکس در انیستاگرام خانم الهام حمیدی قرار دارد و می توانید در تصویر زیر هم تماشا کنید :

الهام حمیدی

منتشر شده در تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۵
,