متن البوم عکس خواننده محبوب کشورمان مرتضی پاشایی

تصاویری به یاد ماندنی از مرحوم مرتضی پاشایی

uhjkuhi juikhuj uihjnhku ujhkh huikhujk

uhjkukhj 5ty5 r6tgf6

454er

tryer yrydry tyfhy tfygfh yuhj

iyuhkiyuh

uhiy

tfyfhgyht

fgy

dfgtrf fthft fgtytfgv uhjkuhjk kliu

منتشر شده در تاریخ: ۶ مرداد ۱۳۹۵
,