متن اقتدار نیرو های پلیس جمهوری اسلامی ایران

کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از قوی ترین نیرو های پلیس را در دنیا دارد که باعث امنیت روز افزون ایران شده است.

تصاویری از اقتدار نیرو های پلیس

thdgdgd rgrf hhf htdggr

rdgtrtg hththf

htgg tgdfgd htgtgd htfhtfg htgdg grgesf rgrgr

grgger  htrrgr

منتشر شده در تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۵
,