متن اعدام یکی از دیکتاتوری ترین و خشن ترین فرد دنیا{صدام حسین}

صدام حسین از نوجوانی به فردی عصبی تبدیل شده بود که در کشور خود بالاخره تواننست جایگاه بالایی را کثب کند ولی به خاطر بد صفتی او با در دست گرفتن قدرت دنیایی از خون را تشکیل داد و تمام جوامع را مخالف خود کرد وبالاخره در کشوری که رئیس جمهور او بود به دار مجازات اویخته شد .

tytfg tytfhtf tyhtfhf dfgdfg fdfdgdfgd fhffr tttgdthytd yttdyd

منتشر شده در تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۵
,