متن اعدام افراد در آب جوش یکی از راه های دیگر داعش

اعدام افراد در آب جوش یکی از راه های دیگر داعش :

در این بار داعش دیگر برای خود یک راه عجیبی برای از بین بردن مردم پیدا کرده است و می خواهد آن را عذاب دهد و داعش افراد را در آب جوش می سوزاند تا که آن ها در آب جوش جان خود را از دست بدهند.این خبر در تاریخ ۱۳ تیر ۹۵ به السومر نیوز و به نقل از چمدون به شما می رساند که : داعش ۸ تن از افراد خود را به اتمام فرار از میدان جنگ با نیرو های امنیتی عراق و شهر بزرگ حویجه در جنوب عرب استان کرکوک در اطراف شمال عراق اعدام کرده است.

این فرد که می خواست نامش فاش نشود و در دنیای مجازی و خبر فرمود که این گروه تروریستی ۷ نفر از ساکنان حویجه را به اتمام جاسوسی و همکاری با نیرو های عراقی در مرکز این شهر مردم را قتل رساند.

آن به خاطر خود سپرد که : داعش پس از برابر و هم سازی نیرو های امنیتی عراق و در شهر کرکوک خسارت ها و تلفات سنگین شده است و از ترس و هراس به سر می برد.

این شخص یک بار دیگر در مناطق شمالی و غربی عراق از زمان آغاز تهاجم داعش به این کشور می باشد و کنترل بخش های است که در آن با خشونت های هولناک بوده است و با این گروه تروریستی مواجعه شده است.

این گروه تروریستی ضد و علیه گروه های مذهبی و سیاسی تمام کشور ها می باشد.

نقل این مطلب توسط چمدون قرار گرفت 🙂

منتشر شده در تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۵
,