متن اعتماد به نفس خود را چگونه بالا ببریم.اصلا اعتماد به نفس چیست؟

اغلب مردم اصلا به این فکر نمیکنند که چگونه اعتماد به نفس خود را بالا ببرند یا اصلا نمیدانند اعتماد به نفس به چه معنا است که او را در زندگی خود پیاده کند.

بعضی از افراد اعتماد به نفس را در این میبینند که که کاری را که میتوانند انجام دهند را به خود اعتماد کنند که میتوانند انجام دهند که این اصلا اعتماد به نفس حساب نمیشود اعتماد به نفس یعنی ایمان قلبی مطلوب و حقیقی که افراد نسبت به خود دارند یعنی این که قبل از این که کاری را انجام دهید اعتماد به انجام ان کار نسبت به خود داشته باشید.

اعتماد به نفس یعنی این که خود را توانا و با کفایت ودوست داشتنی و منحصر به فرد ببینید . به چنین فردی که خود را ببیننید میتوانید به خود اعتماد کرده و کم کم فردی با اعتماد به نفس بالا تبدیل خواهی شد.

پذیرش اینده و فراموش کردن گذشته یکی از مواردی است که کسی که میخواهد اعتماد به نفس خود را بالا ببرد باید انجام دهد زیرا اگر سرمان را در سطل زباله گذشته فرو کنیم نمیتوانیم به اینده ای که برای ساختن ان نیاز به اعتماد به خود داشتن است را به دست اورید.

reter

منتشر شده در تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۵
,