متن اس ام اس های تیکه دار-بی محلی و ضد حال را ببینید

فکر میکردم تو همدردی!
ولی نه!
تو هم دردی

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

همیشه به من میگن مثل بچه ی آدم رفتار کن…… من نمیدونم مثل هابیل باشم یا قابیل!؟

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

گریه” تر “میکنه
باید مهربان “تر” میشدی
گناه نامهربانیت به گردن گریه نینداز

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

به اندازه ی تمام سه نقطه های دنیا با تو حرف داشتم
اما
نقطه.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

نشسته ام….
_ کجا؟
…کنار همان چاهی که تو برایم کندی….
عمق نامردی ات را اندازه می گیرم

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

این بار تو بگو
دوستت دارم
آسمان را گفته ام به زمین نیاید

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

چه فرق می کند وسوسه سیب یا حوا … برای کسی که آدم نیست

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

زنگ زدند؛ رفتگر محله بود. گفت: ((آقا این عکس رو دیشب توی زباله های شما پیدا کردم.)) عکس تو بود.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

سیگارت را
با او
روشن
کن
تکلیفت را
با من

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

می خواهم گیاه خوار شوم از دستت….بس که مرا خر فرض کردی!!!

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

جلو کوه داد بزنی محبت بر میگرد محبت!
تو از سنگم کمتری؟؟

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

سعی کن در زندگی یکرنگ باشی ، فرش هزار رنگ را همه زیر پا می اندازند

منتشر شده در تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
,