متن اس ام اس افسردگی جدید

با دستان خالی از دنیا خواهم رفت
نباید نگران باشم چون حداقل با دلی پر میروم

*********************************

خدایا ببخش که امانت دار خوبی نبودم
دلی که داده بودی شکست !

**************************************

بدترین درد اینه که،
مخاطب های گوشیتو چک کنی
و بخوای با یکی درد و دل کنی
ولی . . .
هیچکس و پیدا نکنی . . .

*****************************************

حسرت
یعنی رو به رویم نشسته ای و باز خیسی چشمانم را
آن دستمال خشک بی احساس پاک کند

********************************************

از یک گوشه ی اتاق به گوشه ی دیگر سفر می کند …تمام فاصله اش تا من همیشه همین قدر است …تنهایی!

**********************************************

نوشته می شود :زندگی
خوانده می شود :تنهائی
و معنای آن مرگ است

************************************************

گفتم غم تو دارم
چیزی نگفت و بگذشت
حافظ خوشا به حالت
یارم گذشت و یارت
گفتا غمت سرآید

***************************************************

منتشر شده در تاریخ: ۴ شهریور ۱۳۹۵
,