متن استفاده از هورمون رشد

بعضی از والدین فکر میکند قد فرزندانشان کوتاه است ولی به این توجه نمیکنند که قد خودشان نیز کوتاه است وبرای این کار روی به هورمون رشد میاورند و به این باورند که برای با تزریق هورمون رشد فرزندشان قد بلند میشود و با خود میگویند که یا قد فرزندمان بلند میشود یا نه چیری که ازدست نمیدهیم اما تین چنین نیست زیرا هومون رشد برای کودک ضرردارد.

در کوتاهی قد خیلی از مساله ها وجود دارد برای مثال پدر ومادری که قد کوتاه ومتوسط دارند نباید توقع فرزند قد بلند داشت.

اگر راهی برای قد بلند شدن باشد باید ان را قبل از سن بلوغ انجام داد تا در این سن بتواند رد قدی را انجام دهد.

برای رشد بیشتر کودکان که هیچ اسیبی به کودکان نرساند باید بیشتر به تغذیه کودکان رسیدگی شود و به هیچ عنوان کودک شما نباید تا ساعت ۱۱ شب بیدار باشند زیرا در حدود ساعت ۱۲شب ترشح هورمون در بدن شروع میشود.

و یکی دیگر از مواردی که در رشد کودکان تاثییر گذار است براورده کردن محیطی ارام برای فرزندان است زیرا نقش به سزایی در رشد انها دارد.

hjgj

منتشر شده در تاریخ: ۶ تیر ۱۳۹۵
,