متن از عایشه خواستگاری شد

از عایشه خواستگاری شد :

عایشه و یا شکران اوالی که این روز ها خبر این در تمام سایت های ترک و ایرانی منتشر شده است به تازگی از سوی بازیکن ترکی که نام آن جانر مدتی است که از طریق اینستاگرام خود علاقه خود را به شکران اوالی و یا عایشه را آشکار کرده بود و به دنبال این بوده است که خود را در چند روز گذشته آشکار کرده است و با ایجاد فضای عاشقانه و رمانتیک در کشتی شخصی خودش در تنگه بوسفور به شکران اوالی و یا آیشه پیشنهاد ازدواج داده است و بعد از جواب مثبت گرفتن جانر از شکران اوالی و یا عایشه از طریق اینستاگرام خود این مطلب را مطرح کرده است و خوشحالی خود را اعلام کرده است .

منبع : سایت تفریحی چمدون

منتشر شده در تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
,