متن ازدواج موقت یا صیغه

در ازدواج موقت هیچ نیازی به شاهد وجود ندارد و فقط موافقط طرفین کافی میباشد برای خواندن صیغه.

در صیغه کردن نیازی به عاقد ندارد حتی خود زن ومرد هم خود میتوانند صیغه محرمیت بخوانند.

نیازی به خواندن عربی متن صیغه ندارد شما به هر زبانی میتوانید صیغه خواند ومحرم شد.

عقد موقت طلاق ندارد هر وقت که زن ومرد از هم جدا شوند و مرد صیغه را بر زن ببخشد عقد باطل شده است.

thft

منتشر شده در تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵
,